skmgdi.zoom-a.com
[schoolname]
[address] Tel : [tel], Faks : [fax]
e-mel : skmgdi@zoom-a.com
| LAMAN UTAMA | PERASMIAN | KATA ALU-ALUAN | SEJARAH | FALSAFAH PENDIDIKAN | LOGO SEKOLAH | VISI & MISI | LAGU SEKOLAH | STAF AKADEMIK | STAF SOKONGAN | KURIKULUM | KEPUTUSAN UPSR | Sesi Petang | ENROLMEN PELAJAR | AKTIVITI | BUKU PELAWAT | Panitia Bahasa Melayu | Panitia Agama Islam | Panitia Seni | Panitia Muzik | Panitia Matematik | Panitia Bahasa Inggeris | Panitia Kajian Tempatan | Panitia Pend. Moral | Panitia KH | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | Panitia Sains | Panitia Bahasa Arab Komunikasi | Panitia Siviks Kenegaraan | MARQUEE | BERITA TERKINI | DOA SEKOLAH | FALSAFAH SEKOLAH | KOKURIKULUM | PANORAMA | PAUTAN | PIBG |

CARTA ORGANISASI PANITIA BAHASA MELAYU 2005


Penasihat                         :Pn. Agnes Chung Choo Ing
Ketua Panitia                   :       Pn. Azizah Baharuddin
Penolong Ketua Panitia  :  Pn. Maimon bt Dtk Hj Semion
Setiausaha                       :Cik Norhasmah bt Hj Buang
Penolong Setiausaha     : Julia Victor Undai
Bendahari          : Pn Salawati bt Kadir
Penolonh Bendahari      : Pn. Rozita bt Ishak
Penyelaras Tahun 1     :Pn. Yusmiza bt Ismail
Penyelaras Tahun 2     : Pn Rosmi bt Los
Penyelaras Tahun 3      : Pn. Norizah bt Samat
Penyelaras Tahun 4      : Pn. Rozita bt Tan Buang
Penyelaras Tahun 5      : Pn. Selamah bt Abg Abu Bakar
Penyelaras Tahun 6     : Pn Cathelene ak Nonjey

MAKLUMAT  PANITIA  BAHASA  MELAYU TAHUN  2005

 PENGENALAN

Panitia Bahasa Melayu merupakan satu cabang strategi yang dibentuk untuk menentukan hala tuju serta merealisasikan matlamat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah.

Panitia ini juga merupaakan perantara untuk meningkatkan lagi mutu dan minat pelajar dalam mempelajari Bahasa Melayu di sekola\ah.

 VISI

Panitia Bahasa Melayu ini juga bertujuan untuk membantu murid-murid agar lebih berkemahiran menguasai 3M,iaitu kemahiran membacaa,menulis dan mengira.

PERANAN

 

  1. Menyediakan akses kepada sumber ilmu yang terkini.
  2. Membantu murid-murid menggunakan alat yang membolehkan aktiviti berkumpulan dilakukan dengan efektif.
  3. Membantu meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
  4. Meningkatkan mutu dan prestasi akademik Bahasa Melayu.
  5. Sentiasa peka terhadap perubahan-perubahan dalam sukatan atau format Bahasa Melayu terkini.

 PELAKSANAAN

Melalui Panitia Bahasa Melayu ini juga,murid-murid dapat dirangsang melalui perisian simulasi,mirtual reality,pertandingan dan sebagainya.

 Guru-guru juga dapat mengumpul,mencari dan mengorganisasikan maklumat yang diperolehi melalui :

 Kajian terhadap soalan-soalan yang telah diberi dalam ujian-ujian seperti
     1.  Ujian bulanan dan peperiksaan semester.
     2.  Penilaian berterusan melalui latihan,ujian sumatif dan pemantauan.
     3.  Membantu pelajar-pelajar yang bermasalah dalam pembelajaran.

 OBJEKTIF

  1. Melahirkan insan yang berdisiplin,berilmu dan berakhlak mulia serta berdaya saing sesuai dengan Falsafah Pendidikan Negara.
  2. Meningkatkan prestasi akademik dalam mempelajari Bahasa Melayu berpandukan sasaran yang telah ditetapkan.

 MATLAMAT

  1. Mewujudkan insan pendidik Bahasa Melayu yang unggul dan cemerlang.
  2. Melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan berdaya saing.
  3. Mencapai prestasi akademik yang membanggakan.


Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: